فهرست مطالب
متن اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شرایط و صفات رهبر:

  1. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه.
  2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
  3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
  4. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.