متن اصل ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.