متن اصل ۱۱۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۱۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می‌کند.