متن اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.