فهرست مطالب
متن اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.