متن اصل ۱۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس‌ها و در همه رشته‌ها تدریس شود.