فهرست مطالب
متن اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.