متن اصل ۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مبدا تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی، روز جمعه است.