فهرست مطالب
متن اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.