متن اصل ۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.