فهرست مطالب
متن اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.