فهرست مطالب
متن اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.