فهرست مطالب
متن ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی

چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.