فهرست مطالب
متن ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی

جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند:

  • جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
  • جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
  • جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخد