فهرست مطالب
متن ماده ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی

هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیت‌ها، نسبت به دیگر محکومیت‌ها، قاطع مرور زمان است.