فهرست مطالب
متن ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی

موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.