فهرست مطالب
متن ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی

دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌گردد.