فهرست مطالب
متن ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی

چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.