فهرست مطالب
متن ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی

هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.