فهرست مطالب
متن ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی‌شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌شود.