فهرست مطالب
متن ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.