فهرست مطالب
متن ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی

مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی‌شود.