فهرست مطالب
متن ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی

چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.