فهرست مطالب
متن ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی

در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رای، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.