فهرست مطالب
متن ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی

رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.