فهرست مطالب
متن ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی

حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد.