فهرست مطالب
متن ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی

انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد