فهرست مطالب
متن ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی

در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.