فهرست مطالب
متن ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی

مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.