فهرست مطالب
متن ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی

هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.