فهرست مطالب
متن ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی

همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

حکم این ماده در مورد انسان مونث نیز جاری است.تبصره ۱
حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.تبصره ۲