فهرست مطالب
متن ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی

حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.