فهرست مطالب
متن ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی

کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.