فهرست مطالب
متن ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می‌شود.