فهرست مطالب
متن ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می‌شود.