فهرست مطالب
متن ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی

حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.