فهرست مطالب
متن ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی

نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.