فهرست مطالب
متن ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی

کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می‌شود.