فهرست مطالب
متن ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی

کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی‌شود.