فهرست مطالب
متن ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی

پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.