فهرست مطالب
متن ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی

در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.