فهرست مطالب
متن ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی

سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.