فهرست مطالب
متن ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی

راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.