فهرست مطالب
متن ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی

در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.