فهرست مطالب
متن ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی

گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.