فهرست مطالب
متن ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی

اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنیٌ علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده(۳۰۲) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.