فهرست مطالب
متن ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی

اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنیٌ علیه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می‌شود.