فهرست مطالب
متن ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی

جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.