فهرست مطالب
متن ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی

مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» نیز محکوم می‌شود.