فهرست مطالب
متن ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی :

ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی

این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت می‌شود.